گیاه زیبا و پر طرفداره هاورتیا گورخری را می توان به راحتی در آپارتمان تکثیر کنید در این مقاله می خواهیم روش های تکثیر کردن کاکتوس هاورتیا گورخری را به طور واضح به شما عزیزان آموزش می دهیم با ما همراه باشید.

کاکتوس هاورتیا گورخری

نحوه تکثیر و قلمه زدن کاکتوس هاورتیا گورخری در آپارتمان

کاکتوس هاورتیا گورخری را می توان به سه روش تکثیر کرد این سه روش به صورت زیر می باشد:

  • پاجوش
  • کاشت بذر
  • قلمه زدن هاورتیا با برگ

تکثیر کاکتوس هاورتیا گورخری با استفاده از بذر در آپارتمان

اگر چه بازه زمانی گل دهی هاورتیا از فصل بهار تا پاییز است اما اوج گلدهی آن به فصل پاییز مربوط می شود. برای به دست آوردن بذرهای مناسب و بارور، باید حداقل دو عدد گیاه هاورتیا را در کنار هم داشته باشید. این موضوع سبب بذرهای بارور از گیاه هاورتیا می گردد. این بذرها در نتیجه لقاح بین دو گیاه هاورتیا نتیجه می شوند. عمل تلقیح را باید با استفاده از یک قلمو انجام داد. بدین گونه که گرده های داخل گل یک هاورتیا را به قلمو بزنید و به پرچم گل هاورتیا دیگر آغشته سازید.

 
پس از مدتی شاهد تولید بذرهایی به شکل کپسول در گیاه هاورتیا هستید. با شکل گیری این بذرها می توانید گیاه را به شکل بذری داشته باشید.


کاشت کاکتوس هاورتیا گورخری از راه پاجوش در آپارتمان

هاورتیا با قابلیت ممتاز در پاجوش دهی شرایط کاشت بدین طریق را فراهم می آورد. پاجوش را از گیاه اصلی جدا و به گلدان مورد نظر برای کاشت هدایت کنید. این روش نسبت به روش بذر و سایر روش ها نتیجه بخش تر است.


 قلمه زدن کاکتوس هاورتیا گورخری با برگ در آپارتمان


معمولاً برای کاشت گونه ابلق این گیاه، روش تکثیر هاورتیا از طریق برگ استفاده می شود. این روش کاشت از متفاوت ترین و کارآمد ترین روش ها برای پرورش هاورتیا است. برای قلمه زدن هاورتیا, ابتدا باید گیاه را از نظر وضعیت ریشه مورد بررسی قرار دهید. برای این کار گیاه را از دل خاک بیرون بکشید. در صورت داشتن ریشه های پوسیده، آن ها را حذف کنید. بعد از آن باید گیاه را در محلولی قارچ کش قرار دهید. بهتر است مدت زمان لازم برای این پاکسازی برابر با ۵ دقیقه باشد. این شناوری باید تمام قسمت گیاه را در بر بگیرد.

گیاه را پس از گذشت ۵ دقیقه از محلول بیرون آورید و در مکان مناسبی برای خشک شدن بگذارید. این مکان بهتر است در سایه و خنکی باشد. به گیاه هاورتیا فرصت لازم برای خارج شدن آب را بدهید.

در هنگام قلمه زدن گیاه هاورتیا باید نکات مهمی را درباره برگ های آن در نظر داشته باشید. برگ های آن باید به شکل شکننده نباشند و شما را برای کندن دچار زحمت نکنند. برای کندن و آماده سازی این قلمه ها از برگ های کناره گیاه استفاده کنید.

برای بسته شدن انتهای برگ های هاورتیا، آن ها را در مکانی بدون نور و خنک قرار دهید. بستر مناسبی از ماسه به میزان ۶۰ درصد و پیت ماس  ۴۰ درصد تهیه کنید. بهتر است روی این مخلوط را به ارتفاع دو سانتی متر با سنگ ریزه یا شن پر کنید. برگ ها را  در یک سانتی متری بستر آماده خاک قرار دهید. بعد از یک الی دو هفته شاهد ریشه زایی برگ خواهید بود.